Российские визуальные новеллы

Ответить в тред Ответить в тред
ASCII новелла Эрогей 22/10/17 Вск 22:05:04 414921
9Vord10At6o.jpg 22Кб, 640x640
640x640
Хочу сделать новеллу с ASCII артом. Какие подводные камни?
22/10/17 Вск 22:07:32 414932
>>41492 (OP)
>Какие подводные камни?
Для того, чтобы сделать новеллу нужна новелла, которой у тебя нет.
Все.
</thread>
Эрогей 22/10/17 Вск 23:39:38 415013
...
Эрогей 22/10/17 Вск 23:40:18 415024
>>41493
У меня все есть, я про визуальную часть спрашиваю
23/10/17 Пнд 00:31:07 415045
ansi-graph.jpg 75Кб, 367x516
367x516
>>41502
Если б было, ты бы не спрашивал про визуальную часть. Но раз у тебя есть вопросы, то ты и в визуальщине не шаришь.
В итоге - у тебя нет новеллы, у тебя нет навыков в графоне. Про какой совенок собрался писать, летонер?
Эрогей 26/10/17 Чтв 09:39:22 417426
>>41492 (OP)
25 на 80? Вообще по-моему проще сделать чем выспрашивать за камни, хоть на том же баше. Мне тоже идея такая приходила, но из меня вообще хуита а не художник, так что я хуй поклал.
Эрогей 01/11/17 Срд 00:59:22 422417
>>41492 (OP)
Было на Ычане 7 лет назад. Подводных камней никаких, просто тебе всё равно нужны, внезапно, сценарист и ascii-художники, а у тебя их нет.
Эрогей 30/11/17 Чтв 16:20:47 433898
1rerer.JPG 282Кб, 313x803
313x803
>>42241
>ascii-художники
Зачем?
Эрогей 04/12/17 Пнд 07:20:27 435549
>>43389
АSCII арт в формате .jpg
Ты что, больной?
Эрогей 04/12/17 Пнд 07:39:07 4355610
>>43554
.';cdkO0OO0000OOkkkkkkkO0OkkkkkOOkkkkkkkxoc,.
.,:oxkkkkkOOOOkkOOkkkOOOOOOOOkkOO0OOkkkOOOOkxodxxl,.
.,lxO0OOOkkOOOO0OOOO000OOOOkkkOOkkkkkkkkOOkkkOOOkdodxdl;.
.':dO0OO000000000OOOkxxkkkkxxxkkkOO000OOkkkkkkkxxxkOOOdlcldo,.
,dOOOOOOkkkO00000OkkOOOOOOOOOOOOOkkkO0000000OxxxkxddkOOkxoc:clc'
;kOOkkOkkkkkkkOO00Odc:coxOOO0000000OxxOO000000Okdddxxxdodkko,';cl;.
.okkOkxdk0OOxc:oxkkx;.....;cokOO00000OxdxO0OOOO0OOkxxdolloodxd:',;;;.
.ldxOxook0Okc. 'dOxdc. ......';lxOO0OOOdlokOOOkO000Oxolllcclloxo,.....
.:cxkdlokOkd;. .d0kc,...........':okOOOOxccdkOOkkOO0Okdlllcccclodc.
,loOOocldOkd:. .;k0d'....... ...';lxOOOkdc:lkOxoxkOOOxolccccc:col,. ...
,cck0xoodkkdl'.',lOOc..';;::::::cllc;:lxO0Odlc:okxoodkOOkdlccllc:;co:. ..'.
';.cko:cldxdl,.,cldkkc',coddddddddddlc;;cdkkxxl;cxko:coxOOxlcccll;.':c'....
';.;xd::clddl;.,:lookkc',codddddddxxdol:;;cdkkdl;;okd;,:oxkxoc;,:l;..';'...
.:..ldc:::looc'';coooxkl,,cdooddddxdoddoc:,;:lddo;'cxd,.';oxkoc;:ll:'..','.
.;,.,ol::;;lll;';:odoodkd:,llcodddxocdxddoc;,,;ldl:;cxd,..':oxdlclolc, .,.
. .;:..;l:::,:llc,,:ldddooddlc:;ldddxl:dxdxxdlc:,:oolc;;lo,...'cddlcodl:'..'.
..... .,c'..;c::,':cl;,:ldddddooddc,;oddxl;dxdxxdoooxOd::c;'.:c,. .,loccxOd:.... .
...... .:;...;:c;..:c::ooooooddddodl:codxl:dkddoxkOOxl;..;c,. ';. :occlkOd;... ............... .
...... .':,...;c:'.';clokOkxxdoooddxl:ldxo;:ooooocc:'.''';odccldc. l0xlcldxoc,. ..................
....... .;:'...,c:'.',::;:ldxkOkdooc:c;,,,''..':codxk0KKXXNNNWMMXc. :kkdl::lol,....................
..........;:....':;....;;....,::;'.... .... 'kNWMMMMMMMMMMMWWMMMKc..;lcll:::cc;....................
c;,........;;.. .:;..,cxdodkO0KKKOc. ,cll:'.,0MMMMMMMMMMMMMMMMMMWx,;:'.;cc::::;'...................
xdo,........,. .;dOO0NWMWWMMMMMMMM0,'ccccc:;;xWMMMMMMMMMMMMMMMMMWx;,.'.;c;;;:::llll:'..............
KOx;......... :XMWWWMMMMMMMMMMMMM0c:c:::::cllOWMMMMMMMMMMMMMMMMXo;'...;;',,,;;;clodocc,...........
0K0o;:;...... .lXMMMMMMMMMMMMMMMMM0ll:;;;;;codd0WMMMMMMMMMMMMMMNkc;..',,'',,,,,,,,''',cl;........
dxO0kxkd;.';;,..;OWMMMMMMMMMMMMMMMWOdo:,,,,;;cdxk0KXWMMMMMMMMWNKxc;,.',''',,,,,;;;,,'''',:'.:lol,..
ox0K0kk00o:;'...'lKMMMMMMMMMMMMMMMNOxd;,,;:lc:lxkxxk00KXXXXK0koc;'''.',,,,;;;;;;:;;,''''',;'......
cccc:;,;cll;'....;dXWMMMMMMMMMMMWX0kkd;';:cc;,;oOxxxxxkkkkxxdoc:;'...,,,;:;;:;;;;,,,,,,',,clol,..
,;;,'',,,:c:,''...,lkXWWMMMWWNXK0kxxOx,.......'oOxddxxxxxxxxxo:;,'',;,:c:;,;;:::,',,,,,;clodxx:.....
.'...'',,:c:::,....',:odxkkkkxxxxdddxxc'.',;;:okkkxxddodxxxxxo:;,'';,';:;,,,,;::;,,,,'',,,,'...... .
.:ollc;,,;;;:c,......',:clooddddddodxO00KXXNNNXKxlc:;.:dxxxxo:;,.....',;;;,,',;:,'''''''','..,,...
;:;;;codocc:;coc'......,;cooooddddd:,:lllllc:,'.. .cxxxxo:;,.. .';;,,,;;''''''''''.. ..
......'::;,;lON0o,.....',;lddoodddc. .oxxxl;;,'. .';;;,:;''''''''..'. .'.
..';o0WWXkc'....,;:ododddo' ;dxdc;;'':, ...... ..''''';:;'. .',,.
....'lOKNNNKOkl'.,;codoodc. ,oc..lxd:;,'.;o' .....''.. ...
..'',,;l0WWWWNo.',;ldddo, ;xx;.lxl:;,.',od.
.,,,,,,':xKWWW0,.',:oddl:,. .lKklldo:;,'',;:kc ..',:oddxol
...',,,,''cONO;...';cooldko' .':x0Odddoc;,'',::;xx. .'cdO0XNWMMMWW
. .........,;. ..',:llldO0kl;,'',:::lxO00Oxdxdl:;,''.,cccdK: .:kXNWMWNXK0Okxd
. .;,..,:llooxkOK00KKXKKKOxdddxxdl;,''..':loldXd. .:ONMMMMWWNXKKXXXX
.lKc...',;:loooooddxdddkkdodddl:;,'....'codoxN0, .,dKWMMMMMMMMMMMMMMM
.;c:;. :XNl......',;:cloddoc::::::clc;,.......,lddokWWo. .ckNMMMMMMMWWWWMMMMMM
...:0WMMWXOo;. ,0MWd..........',;:c::cccllc:;,.........,oxolOWMK; .,o0NMMMMMMWXKXWWMMMMMM
oK0OXMWMMMWMMWKxc. 'OWWMO,............',,;;;;;,''...........;xOo.,kNMK; .;dKWMMMMMMWKk0WMWMMMMMM
NWNNMMMMMMMMMMWMWXx:.,0MWWMXl..................................cO0l. .:0W0'.:xXWMMMMMMNOd0WWWMMMMMMM
WNXWMWWWWMMMMMWWWWMNO0WMWWWWO:,'..............................'o00l. .lKkcxNWWWWWWMNkoOWWWMMMMMMMM
NNNWWWWWWWWWWWWWWMWXNWWWWWWMNd;;'.......................';;'..'o0Kx. ,xkkNWWWWWWNxlOWWWMMMMMMMMM
XKNWWWWWWWWWWWWWWNXNWWWWWWMWXx:;;,'...................';lo:'..'o0K0; .,:ld0WWWWWNxckWWWWMMMMMMMMM
0KWWWWWWWWWWWWWWNKNWWWWWNOo;....;::;'..............',:cldo;'..'d00Kc .;::::l0WWWWkcxNWWWWMMMMMWWNX
OXWWWWWWWWWWWWWWXNWMWNXKKk:. .,lol,..........',:codlldo;...:OK0d' .:dkxxxodXMWOcdNWWWWWMMMWNKKXN
kNWWWWWWWWWWWWWXXNXK0KKXXXKx; .:ddc'.....'';codddocldl,..;k0o' .ckNWWWWNXNMKl:0WWWWWWWN0do0NWN
OXWWWWWWWWWWWWKOOkkOO0OOOOkxxc. .:dd:'..';lddddddl:lo:,.'lo, .ckNWWWWWWWWWO;cKWWWWN0x:,lKWN0l
kXNWWWWWWWWWWWKOO00000KKKKOxlc:. 'xk:..,coddddddl:c:,..ll. .:xNWWWWWWWWWNd'cKWWWKd;'.lXWXx,.

Эрогей 04/12/17 Пнд 07:40:50 4355711
ssbattleshurik.jpg 152Кб, 430x454
430x454
123.JPG 192Кб, 665x855
665x855
>>43554
Не собираюсь ебаться с особенностями макабы. Сам на пикче видишь что должно получиться.

Нахуй нужны художники, когда есть ASII генераторы в интернете?
Эрогей 05/12/17 Втр 13:23:14 4360212
>>43557
Тебе самому из картинки не видно, что говно получилось?
Настройки X
Ответить в тред X
15000
Макс объем: 40Mб, макс кол-во файлов: 4
Кликни/брось файл/ctrl-v
Стикеры X
Избранное / Топ тредов